محورهای این رویداد عبارتند از:

  • شیوه‌های نوین مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی
  • راهکارهای مفید در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی
  • کارآفرینی اجتماعی و کسب و کارهای جدید
  • بهره‌مندی از فناوری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
  • راهکارهای ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی دانشجویی
  • فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت جسمی و روانی
  • ایده‌های جدید در بهینه‌سازی اوقات فراغت جوانان